TEDAVİLER

VARİS TEDAVİ YÖNTEMLERİ

CERRAHİ YAKLAŞIM

Toplardamarların genişlemesi ve şişmesi olarak adlandırılan, kanın cilt altı damarlarda anormal şekilde toplanmasıyla meydana gelen, mavimsi-mor, şiş ve kıvrıntılı damarlarla ortaya çıkan varis, genellikle bacaklarda, daha sık olarak da baldırda görülür. Variste toplardamar içerisindeki küçük kapakların kanı kalbe doğru itme özelliğini yitirmesi altta yatan en önemli patolojidir. Varis; bacaklarda ağrı, dolgunluk, ağırlık hissi, gece krampları, karıncalanma, uyuşukluk, atmalar, genişlemiş, görünür toplar damarlar, ayak bileklerinde şişlik ve deride deride renk değişiklikleri ile cilddi vakalarda cilt ülserleri gibi belirtilerle kendini gösterir. Tedavi edilmediğinde; flebit yani toplardamarın iltihabı, bacak ülser oluşumu ve varisli damarın patlaması gibi sorunlara neden olabilir.

VARİS TEDAVİSINDE HASTAYA UYGUN SEÇENEKLER

Cerrahi olarak bacaktaki en büyük yüzeyel damar olan “safen ven” çıkarılabilir. Cerrahi olarak safen ven çıkarılması; yüzeyel venöz yetmezlik varlığı, büyük varislerin bulunması, ağrı, bacakta ağırlık ve yorgunluk hissi, flebit, bacağın görünümünün düzeltilmesi ve lipodermatosklerozis (yüksek venöz basınca bağlı olarak zamanla cilt altı yağ dokusunun sertleşmesi) durumlarında uygulanır. Venin cerrahi olarak çıkarılması 1-1,5 saat sürer. Hasta genel ya da epidural (belden iğne) anestezi ile ameliyat edilir. Biri kasıkta, diğeri ayak bileğinin iç kısmında olmak üzere iki küçük kesi yapıllır. Özel cerrahi bir tel aracılığıyla başka bir kesiye ihtiyaç duyulmadan toplar damar çıkarılır. Hastanın hastanede bir gece yatışı yapılır ve ertesi gün taburcu edilir. 1 hafta içerisinde normal aktiviteye dönülebilir.

ENDOSKOPİK PERFORAN VEN CERRAHİSİ

Hastada ciddi derecede ilerlemiş cilt ülserleri varlığında endoskopik perforan ven cerrahisi tercih edilir. Küçük bir kesi vasıtasıyla video kamera yerleştirilerek bacakta derinde bulunan toplardamarlarla, cilde yakın bulunan yüzeyel toplardamarlar arasında bağlantı sağlayan perforan venler bağlanır. Bu sayede iki sistem arasındaki iştirak kesilir.